ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ESHOP & LOGO

WordPress, Whmcs

Ιστοσελίδα για τη δημοφιλή εταιρία Web Hosting που δρατηριοποιείται στο χώρο από το 2003.

Τρέχει στην τελευταία έκδοση του WordPress και για την πώληση των υπηρεσιών της έχει παραμετροποιηθεί το Whmcs πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων Webhosting & domain registration.

Για το λογότυπο προτιμήθηκε μια λιτή εμφάνιση με γραμματοσειρά που παραπέμπει σε αρχαία Ελληνικά, θέλοντας να τονιστεί το όνομα της επιχείρησης.